ช้า Dhira (2020)

เมื่อศตวรรษที่ 14 ในยุคที่ประเทศอินเดียตกอยู่ภายใต้การคุกคามของชาวต่างชาติ พวกเขาจะก่อตั้งอาณาแห่งจักรใหม่ เพื่อเอาไว้ซ่อนสิ่งของในช่วงของสงครามไว้ในภูเขา Kishkindha และได้เก็บเรื่องเหล่านี้เอาไว้

ดูไปแล้ว 72 ครั้ง